PDF Tulosta

FICAMin kotisivu on muuttanut, uusi osoite on https://research.uta.fi/ficam-fi/

FICAM, VAIHTOEHTOMENETELMÄKESKUS ELÄINKOKEILLE 

FICAM on eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus Suomessa. FICAM kehittää ja validoi ihmissolujen käyttöön perustuvia kudos- ja elinmalleja, jakaa tietoa vaihtoehtoisista menetelmistä, kouluttaa asiantuntijoita, ja toimii Suomen referenssilaboratoriona EURL ECVAMille (European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing). FICAMin toiminta perustuu EU:n direktiiviin 2010/63/EU, jonka mukaan eläinten käyttöä tulee vähentää tutkimuksessa ja opetuksessa ja korvata eläinkokeettomilla menetelmillä heti kun se tieteellisin perustein on mahdollista.

FICAMin asiantuntemus on monitieteinen kattaen ihmissoluihin perustuvien mallien kehittämisen, toksikologian, hallinnollisen toksikologian, mekanistisen toksikologian, solubiologian, kudosteknologian, tiettyjen tautimallien kehittämisen ja solujen kuvantamisen.

FICAMin kudos- ja elinmallit perustuvat ihmisen kantasoluista erilaistettujen solujen tai primaarisolujen käyttöön. Mallit muodostuvat useiden kudoksen solutyyppien yhdistelmästä ja kudokselle spesifisestä väliaineesta. Täten ne mallintavat ihmisen kudoksen normaaleja toimintoja mahdollisimman hyvin. Mallien kehittämisstrategian periaatteena on spesifisten vaikutusreittien (The Adverse Outcome Pathways, AOP) mallintaminen.

FICAMilla on korkeatasoinen GLP (Good Laboratory Practice) laboratorio. Kaikki FICAMin validaatiotutkimukset ja toksisuustestit tehdään GLP:ssä.

Noin 20 hengen henkilökunta muodostuu professoreista, vanhemmista tutkijoista, tohtorikoulutettavista, ja GLP- koulutuksen saaneesta teknisestä laboratoriohenkilökunnasta.

FICAM jakaa tietoa uusista tutkimusmalleista edistämällä kansallista ja kansainvälistä verkottumista, ja organisoimalla jatkokoulutuskursseja vaihtoehtoisista menetelmistä, solu- ja kudostekniikoista ja GLP:stä.

FICAM edistää vaihtoehtoisia menetelmiä aktiivisesti myös toimimalla kutsutuissa asiantuntijaryhmissä ja hallinnollisissa tehtävissä.

FICAMin johtaja Tuula Heinonen on Suomen edustaja EU:n tasolla toimivassa eläinkokeille vaihtoehtoisia testejä arvioivassa  PARERE (Preliminary Assessment of Regulatory Relevance, Article 47(5) of Directive 2010/63/EU) verkossa: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/parere_en.htm

FICAMin esite [PDF englanniksi]


Call for Ph.D. Applicants


LAHJOITA FICAMILLE !
-parempaa tiedettä ilman eläinkokeita-

Edistät eläinkokeita korvaavia menetelmiä ja koe-eläinten käytön vähentämistä.

Ota yhteyttä FICAMin johtajaan Tuula Heinoseen, sähköposti Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen tai puh 050 574 9705

Lisätietoa


 

     

             Vipuvoimaa        EU-alue             Tekes

     PSHP           MMM      Opetusministeriö      Pirkanmaan liitto        Tampere