Tavoitteet PDF Tulosta

FICAMin tavoitteena on kehittää ihmissoluihin pohjautuvia, kudosvaikutuksia mallintavia menetelmiä, joita voidaan käyttää eläintestien täydentäjinä ja/tai korvaajina. Tavoitteena on, että ko. menetelmät hyödyntäisivät laajoja käyttäjäkuntia sekä perus- että soveltavassa tutkimuksessa (esimerkiksi osana viranomaisdokumentaatiota). Sen vuoksi menetelmien tulee olla luotettavia ja toistettavia. Kun menetelmä on ensin osoitettu toimivaksi ja tiettyyn tarkoitukseen sopivaksi (tieteellinen vastaavuus), se optimoidaan ja validoidaan.

Viranomaisdokumentaatiota varten tutkittavien yhdisteiden turvallisuutta mittaavat testit tulee suorittaa GLP:n (Good Laboratory Practise) mukaan. FICAM validoi kehittämänsä testit ja suorittaa  rutiinitestaukset GLP:n alaisuudessa.