Tavoitteet PDF Tulosta
Koulutus on tärkeä osa FICAMin toimintaa. Tavoitteena on välittää tutkijoille tietoa eläinkokeiden vaihtoehtoisista menetelmistä. EUn koe-eläinlainsäädännön (Directiivi 2010/63/EU) eettisnä periaatteina ovat 3R- periaatteet (Refinement=koe-eläinten olosuhteiden parantaminen, Reduction=käytön vähentäminen, Replacement=käytön korvaaminen).  FICAMin koulutustoiminta keskittyy erityisesti eläinkokeettomiin in vitro-vaihtoehtomenetelmiin, jotka perustuvat solu- ja kudosviljelmien käyttöön. FICAM on erikoistunut kehittämään ihmisen kudoksia mallintavia menetelmiä. Tämä aihe on keskeinen myös koulutustoiminnassa.

Koulutustoiminnan keskeisimmät aiheet:

  • Solu- ja kudosviljelytekniikat
  • Ihmisen kudoksia simuloivat 3D-mallit
  • Elävien solujen kuvantaminen ja analysointi
  • Solubiologia
  • In vitro-toksikologia
  • Hallinnollinen (regulatory)-toksikologia
  • Vaihtoehtoiset menetelmät
  • Koe-eläinten käyttöön liittyvät eettiset kysymykset
  • GLP (Good Laboratory Practice)
  • Validointitutkimukset