Mission PDF Tulosta
FICAM  kehittää ja validoi GLP (Good Laboratory Practice)-tasoisia solu- ja kudosviljelyyn perustuvia menetelmiä, joilla voidaan täydentää tai/ja korvata eläinkokeita. Lisäksi FICAM toimii vaihtoehtomenetelmien asiantuntijakeskuksena Suomessa. Sen tehtäviä ovat vaihtoehtomenetelmiä koskevan tiedon jakaminen tutkijoille ja muille kiinnostuneille tahoille sekä koulutuksen edistäminen. FICAM tarjoaa tutkijayhteisöille asiantuntemustaan vaihtoehtomenetelmien validoinnissa ja GLP:ssä ja antaa näiden alojen koulutusta.

FICAM perustettiin joulukuun 10. päivänä 2008. FICAM sijaitsee Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä.

Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnalla on pitkä kokemus ihmisen solujen ja kudosten käytöstä tutkimuksessa ja vastaavan teknologian kehittämisessä. Suurin osa FICAMissa kehitettävistä uusista menetelmistä perustuu ihmisen solujen ja kudosten käyttöön, joista rakennetaan 3D-kudosmalleja. Ihmiskudosta solujen eristämiseen saadaan Suomen kudospankista (FinTiB, the Tissue Bank Finland), joka sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteydessä aivan FICAMin naapurissa. FICAM noudattaa ihmiskudosten käsittelyssä hyvää kliinistä tutkimuskäytäntöä (GCP, Good Clinical Practice) ja laboratoriotesteissään GLPtä. Kehitetyt mallit soveltuvat kemikaalien, kosmetiikka-aineiden ja lääkkeiden turvallisuustestaukseen sekä lääkkeiden tehon ja muiden vaikutusten tutkimiseen. Kudos- ja eläinmalleja voi käyttää myös biolääketieteellisessä perustutkimuksessa korvaamassa (replacement) tai täydentämässä eläinkokeita (reduction).

FICAM on pätevä toimimaan EURL ECVAMin (European Union Reference Laboratory on Alternatives to Animal Testing) testauslaboratoriona (referenssilaboratoriona). FICAM edustaa alan korkeaa asiantuntemusta ja se toimii GLP:ssä.